Nákupní košík
0 kusů za 0 Kč
 
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.philip-osvetleni.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (LED LINE s.r.o.) a kupujícího (zákazník).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

-obchodní vztah vzniká zasláním objednávky zákazníkem
-zasláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s nákupním a reklamačním řádem a že s ním souhlasí
-akceptací objednávky společností vzniká zákazníkovi nárok na zaslání zboží uvedeného v objednávce
-kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží kupujícím
-převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží přebírá zákazník od dopravce či osobně
-podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
-místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
-vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
-vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.philips-osvetleni.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

-v případě pozdní úhrady faktury Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0.5% z dlužné částky za každý den
prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury z prodlení hradí odběratel.
-zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy LED LINE s.r.o.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

-v případě že Vám nevyhovuje velikost, barva atd. nabízíme možnost výměny zboží
-zboží pečlivě zabalte a s průvodním dopisem (jaké zboží,barvu atd. požadujete) zašlete na adresu: LED LINE s.r.o. Ječná 32 Praha 2 120 00.
-při převzetí bude zaslané zboží zkontrolováno, zda není poškozené atd. a poté zasláno zboží nové
-pokud je výměna realizována na přání zákazníka je účtována zákazníkovi doprava nového zboží, podle standardního tarifu
-do průvodního dopisu tedy napište jakým způsobem chcete hradit poštovné. Buď převodem (zašleme Vám fakturu e-mailem) za cenu, nebo dobírkou (uhradíte při převzetí zásilky).
-za vyměněné zboží se již samozřejmě neplatí (pokud je ve stejné hodnotě)
-pokud si zákazník vybere zboží jiné, ve vyší ceně, je součástí zásilky doplatková faktura
-poštovné za výměnu zboží zákazník neplatí tehdy, pokud vznikla chyba na straně dodavatele tzn. že bylo zákazníkovi zasláno jiné zboží než bylo v objednávce

REKLAMACE

-případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.philips-osvetleni.cz a právním řádem platným v ČR
-výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím
-zboží na reklamaci posílejte v původním obalu
-dopravce neručí za špatně zabalené zásilky
-výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
Adresa pro zasílání reklamací: LED LINE s.r.o. Ječná 32  Praha 2 120 00.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (vrácení zboží)

-kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží
-pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání)
-po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
- součástí zásilky musí být doklad (faktura, paragon)
- Adresa pro zasílání vráceného zboží a reklamací: LED LINE s.r.o. Ječná 32 Praha 2 120 00.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

-prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží v termínu na adresu kupujícího
-veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné
-prodávající je povinen vymazat veškerá data o zákazníkovi, pokud o to zákazník písemně požádá
-prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu
-prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění

-likvidace zařízení je zajištěna v rámci systému RETELA.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

-kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno
-kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu
-s celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením
-kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.ledline.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek, a že s ním souhlasí.

Nahoru